Tadalafil

är en inhibitor och den aktiva substansen i Cialis

Tadalafil är en inhibitor
och den aktiva substansen i läkemedlet Cialis, utvecklat av Eli Lilly för behandling av erektil dysfunktion, impotens.
Det är det andra läkemedlet inom läkemedelsgruppen fosofodiesteras-5-hämmare.
Huvudskillnaden mellan de tre produkterna mot ED (impotens) är tidsaspekten.

Tadalafil kan ge effekt efter 20 minuter
och varaktighet upp till 36 timmar, medan Viagra och Levitra bara verkar i runt 4 timmar.
Det beror på att biologiska halveringstiden för tadalafil är 17,5 timmar mot 4-5 timmar för de andra två.
En inhibitor eller hämmare är ett ämne som hindrar ett enzyms katalyserande aktivitet.
I allmänhet går detta till så att inhibitorn binder till enzymet på ett sådant sätt att dess aktivitet helt eller delvis försvinner.
Enzymhämning brukar delas upp (farmacevtiskt) i irreversibel (permanent) och reversibel enzymhämning.

Rådgör alltid med din läkare om du är osäker!

 

Tadalafil