Sviktande erektion

tre gånger så vanligt hos män med diabetes

En femtedel av alla män över 20 år har potensproblem. Mest drabbade är diabetiker, rökare och överviktiga. Det visar en amerikansk studie som publicerats i Archives of Internal Medicine.
Sviktande erektion är nästan tre gånger så vanligt hos män med diabetes som hos andra, och rökare drabbas nästan dubbelt så ofta som icke-rökare. Fetma och högt blodtryck hänger också ihop med problemen. Det som påverkar blodkärlens hälsa negativt påverkar alltså också erektionen, enligt studien.

Rökare bör tänka efter
Erektionen är en blodkärlsreaktion och erektionssvikten beror därför i grund och botten på hur blodkärlen mår, säger överläkaren Peter Ströberg vid ED-kliniken i Skövde. Är man rökare och får erektionssvikt bör man tänka efter två gånger. Kärlen kanske håller på att sota igen.
Sviktande erektion kan också vara en signal om en hjärt-kärlsjukdom av allvarligare slag och Peter Ströberg instämmer i de amerikanska forskarnas förslag att läkare bör fråga ut sina hjärt-kärlpatienter om deras sexuella förmåga.
Den amerikanska studien omfattade drygt 3.500 slumpvist utvalda män över 20 år.
Källa: Dagens Nyheter och SVT Rapport

 

V-OnLine har billigast potensprodukter